Yleisradiosta kantelu julkisen sanan neuvostolle

Olen jättänyt Yleisradiosta kantelun julkisen sanan neuvostolle, koska YLE on mielestäni uutisoinut harhaanjohtavasti tuoreen tiedekatsauksen tuloksesta. Alla on kantelu kokonaisuudessaan:

Yleisradio uutisoi nettisivuillaan tiedekatsauksesta, jossa tutkittiin järjestelmällisesti eri ruokavaliotekijöiden ja sepelvaltimotaudin yhteyden tieteellisen näytön kokonaisuutta kaikista asiaan liittyvistä tutkimuksista vuodesta 1950 alkaen.

Uutisen mukaan “Tyydyttyneiden rasvojen syöminen lisäsi sydänverisuonitautien riskiä lievästi, riskikerroin vaihteli välillä 1,06-1,07.”

Tiedekatsauksen tiivistelmän mukaan tieteellisen näytön kokonaisuus tyydyttyneen rasvan ja sepelvaltimotaudin yhteydestä on riittämätön.

Lainaus tiedekatsauksesta: “Insufficient evidence (2 criteria) of association is present for intake of supplementary vitamin E and ascorbic acid (vitamin C); saturated and polyunsaturated fatty acids; total fat; -linolenic acid; meat; eggs; and milk.” (Tiivistelmä on luettavissa Internetissä osoitteessa http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/short/169/7/659 )

Uutisessa mainittu riskikerroin muodostaa vain osan tiedekatsauksessa läpi käydyn näytön kokonaisuudesta. Lisäksi riskikerroin ei ole ns. tilastollisesti merkitsevä (95 % luottamusväli menee 1:n molemmille puolille), eli maallikkotermein osatulos on voinut johtua sattumasta. Tilastollisesti merkitsemättömän tuloksen julkaiseminen ei ole hyvää tiedettä.

Uutisen sanoma on siten ristiriidassa tiedekatsauksen tuloksen kanssa. Yleisön tulisi saada tietoonsa kokonainen totuus eikä huonolla tieteellisellä tavalla esitettyä osatotuutta.

Tämä osa tiedekatsauksen tuloksesta on olennainen, sillä valtion ravitsemuspolitiikan ja -tiedotuksen mukaan “ruoan runsas kova (eli tyydyttynyt) rasva lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa”. (Suomalaiset ravitsemussuositukset, valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005) Tämä on keskeinen osa valtion ravitsemuspolitiikkaa.

Lisäksi uutisen mukaan “Ravinnon kokonaisrasvan määrän vaikutus oli tutkimuksen mukaan vähäinen.”

Tiedekatsauksen mukaan kokonaisrasvankaan vaikutus ei ollut vähäinen vaan tieteellinen näyttö oli myöskin riittämätön.

Lisäksi uutisen mukaan “Haitallisia olivat transrasvojen ja korkean glykeemisen indeksin ravintoaineiden lisäksi ns. länsimainen ruokavalio, jolle tyypillistä on runsas prosessoidun tai punaisen lihan syönti, voi, runsasrasvaiset meijerituotteet, kananmunat ja valkoinen leipä.”

Tämä on teknisesti totta, mutta antaa maallikkolukijalle helposti sellaisen virheellisen mielikuvan, että kaikki luetellut länsimaisen ruokavalion tyypilliset osatekijät olisivat haitallisia. Länsimainen ruokavalio koostuu muistakin tekijöistä. Tiedekatsauksen tiivistelmän (lainauksessani) mukaan kuitenkin näyttö lihan, kananmunien ja maidon itsenäisistä rooleista on riittämätön. Tämä jätettiin uutisessa mainitsematta, vaikka se olisi auttanut lukijaa ymmärtämään yleistetyn ruokavaliomallin ja sen yksittäisten tekijöiden erot.

Toimittaja jätti julkaisematta olennaisia osia tiedekatsauksen tuloksesta, rikkoen näin journalistin ohjeita numero 1 ja 8.

Toimittaja kieltäytyi oikaisupyynnön saatuaan korjaamasta virhettä, rikkoen näin journalistin ohjetta numero 20.

On syytä epäillä, että toimittajan työhön vaikutti Yleisradion omistajan eli valtion ravitsemuspolitiikka, koska hän jätti tiedekatsauksen kokonaisuudesta nimenomaan valtion ravitsemuspolitiikan vastaista tietoa julkaisematta, rikkoen näin journalistin ohjeita numero 2 tai 3.

Pyydän Yleisradiota oikaisemaan virheet ja tiedottamaan yleisölleen oikaisusta.

Julkisen sanan neuvoston kannanotto
Kantelun mukaan nettisivuilla oleva uutinen on harhaanjohtava. Kantelija on pyytänyt sen korjaamista, mutta Yleisradio ei ole suostunut. Kantelu perustuu siihen, että pyydettäessä ”olennainen virhe on korjattava”. Kantelija epäilee, että korjaamattomuus johtuu siitä, että Yle tottelee valtion ravitsemuspolitiikkaa, eikä suostu kertomaan sen vastaista tietoa.

Uutinen kertoo tiedekatsauksesta, jossa tutkittiin eri ruokavaliotekijöiden ja sepelvaltimotaudin yhteyden tieteellisen näytön kokonaisuutta kaikista asiaan liittyvistä tutkimuksista vuodesta 1950 alkaen. Ylen uutinen ja itse katsaus ovat kantelijan mielestä ristiriidassa keskenään.

Tässä ei oikein ole kyse virheen korjaamisesta, vaan siitä, että kantelijan käsitys katsauksesta on erilainen kuin Yleisradion julkaisema käsitys. Mielipide-eroihin ei sovelleta virheen korjaamista, vaan kyseeseen tulisi esimerkiksi keskustelupuheenvuoron julkaisu.

Esitys: Ei oteta käsittelyyn.
Päätös: Ei otettu käsittelyyn.

Vaikka olenkin päätökseen hieman pettynyt, on se kuitenkin ihan asiallisesti perusteltu. Jään odottelemaan, minkälaista keskustelupuheenvuoroa YLE minulle tarjoaa, ja päivitän tänne asian edistymistä.