Vastine Keskisuomalaiseen

TNS Gallupin 23.8.2007 julkaiseman RISC Monitor -tutkimuksen mukaan jo 4 % yli 15-vuotiaista suomalaisista noudattaa vähähiilihydraattista (vhh) ruokavaliota. Tämä tarkoittaa noin 200 000 suomalaishenkilöä. Ravitsemusasiantuntijat pelkäävät kasvojensa menetystä: yhä useampi suomalainen syö monella tavalla täysin päinvastaisesti kuin asiantuntijat suosittelevat, mutta silti laihtuvat, voivat paremmin ja tervehtyvät. Ravitsemuspoliitikot ovat myöskin huolissaan, sillä vhh-ruokavalion kasvava suosio alkaa pikkuhiljaa vaikuttamaan kotimaisen viljan ja perunan myyntiin.

Sisätautien- ja yleislääketieteen erikoislääkäri Juha Saltevo, ravitsemusterapeutti Marja Uutela ja terveydenhoitaja Kaija Korpela esittävät Keskisuomalaisessa (27.8.2007) uhkakuvia vhh-ruokavalion terveellisyydestä. On valitettavaa, että näiden asiantuntijoiden tietämys tästä lupaavasta ruokavaliosta on heikkoa ja virheellistäkin.

Kolmikko siteeraa ruotsalaistutkimusta, jossa tutkittiin hiilihydraattien vähentämisen ja proteiinin lisäämisen tilastollisia vaikutuksia väestötasolla 90-luvulla. Ensinnäkin jo vähänkin ravitsemusta tunteva tietää, että hiilihydraattien korvaaminen proteiinilla ei ole tarkoituksenmukaista, sillä proteiini on elimistön rakennusaine ja sen tarve on melko vähäistä. Hiilihydraatteja kannattaa korvata monipuolisesti käsittelemättömillä luonnollisilla rasvoilla. Toisekseen Ruotsissa oli tuskin 90-luvulla kovin paljon vhh-ruokavalion noudattajia, joten väestötason tuloksesta ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä varsinaisista ruokavalion noudattajista. Kolmanneksi tutkimuksen tulos ei ollut hiilihydraattien vähentämisen suhteen tilastollisesti merkitsevä, joten se on voinut johtua pelkästään sattumasta.

Suosittelen kolmikkoa tutustumaan todellisia vhh-ruokavalion noudattajia käsitteleviin tutkimuksiin. Näitä tutkimuksia on runsaasti, ja lähes poikkeuksetta ne liittävät runsaasti positiivisia terveysvaikutuksia vhh-ruokavalioon. Liitän kirjoitukseni loppuun teille muutaman lukuvinkin. Aiheeseen varsinaisesti liittymättömiä tutkimuksia valikoimalla te annatte itsestänne epärehellisen kuvan.

Saltevo, Uutela ja Korpela: jos te olette aidosti kiinnostuneita suomalaisten hyvinvoinnista, niin pyydän teitä pitämään perusteettomat ennakkoluulonne omana tietonanne ja tutustumaan avoimesti ja tasapuolisesti vhh-ruokavalioon liittyvään tutkimustietoon ja lukuisten sitä noudattavien ihmisten arvokkaisiin käytännön kokemuksiin.

Lukuvinkit:

Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and LEARN Diets for Change in Weight and Related Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women;
The A TO Z Weight Loss Study: A Randomized Trial

Low-Carbohydrate-Diet Score and the Risk of Coronary Heart Disease in Women

Low-carbohydrate nutrition and metabolism

Low glycaemic index or low glycaemic load diets for overweight and obesity