Haaste: Erkki Vartiainen A-talkissa

YLEn A-talk-ohjelmassa keskusteltiin 25.1. aiheesta Pelotellaanko kolesterolilla? (Myös video löytyy edellämainitusta linkistä ilmeisesti rajoitetun ajan.)

Yksi keskustelijoista oli Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori Erkki Vartiainen. Toimittaja Susanne Päivärinta pyysi Vartiaista nimeämään yhden tutkimuksen, joka kiistattomasti osoittaa korkean kolesterolin yhteyden sydän- ja verisuonitauteihin. Vartiainen ei kuitenkaan osannut nimetä tuollaista tutkimusta vaan vastasi aiheen vierestä.

Pyydänkin nyt julkisesti Erkki Vartiaista nimeämään yhdenkin tutkimuksen, joka kiistattomasti osoittaa, että korkea kolesteroli aiheuttaa sv-tauteja, tai että kokonaiskolesteroli on edes merkittävä riskitekijä.

Jakelu: Erkki Vartiainen, Susanne Päivärinta, A-talk, Kansanterveyslaitos

Päivitys 6.1.

Vartiainen vastasi haasteeseen. Seuraavassa hänen vastauksensa kokonaisuudessaan. (Linkit olen lisännyt itse.)

Paras euroopplainen yhteistyötutkimus, jossa on seurattu sairastumista 10 vuoden aikana kolesterolimittauksen jälkeen sisältää 205 178 henkilöä ja 5652 sepelvaltimotautikuolemaa. Tässä tutkimuksessa kolesterolin nouseminen 1 mmol/l lisää riskiä sepelvaltimotautikuolemaan 27% (Julkaistu. European Heart Journal 2003; 24 987-1003. Suomalainen aineisto on julkaistu esimerkiksi Suomem Lääkärilehdessä 1991:46 1876-188.Tässä aineistossa 1 mmol/l kolesterolin nousussa lisää kuolleisuutta 43%. LDL-kolesterolin alentaminen lääkeainekokeiluissa on ollut keskimäärin 1,8 mmol/l josta on aiheuttanut keskimäärin 60% kuolleisuuden lasku. Law et al Br Med J 2003;326:1423-7. Karkeasti voidaan yleistää että 1% nousu kolesterolissa lisää sepelvaltimoatautia 2% ja sama näyttää toimivan myös toisin päisn 1% lasku kolesterolissa laskee kuolleisuutta 2%.

Kysyin vartiaiselta vielä, että onko korkea kolesteroli hänen mielestään sydän- ja verisuonitautien itsenäinen aiheuttaja, vai onko varsinainen aiheuttaja jokin muu ja korkea kolesteroli sen oire.

Tästä asiasta keskusteltiin 1960 ja 1970-luvulla tiedepiireissä voimakkaasti. 1980-luvun puolessa välissä tiedeyhteisö on tullut varsin yksimieliseksi siitä että korkea kolesteroli on sydäntaudin syy ja sitä alentamalla voidaan sydäntauteja ehkäistä. 1990-luvulla esiintyi vielä yksittäisiä tutkijoita, jotka kyseenalaistivat kolesterolin merkityksen, 2000-luvulla en ole nähnyt enää tätä keskustelua asiantuntijapiireissä. Lisäksi useat toisistaann riippumattomat tutkijapaneelit ovat tulleet varsin samanlaisiin johtopäätöksiin käytyään läpi kaiken asiaan liittyvän tieteellisen kirjallisuuden.Tällä hetkellä keskustellaan siitä miten alas kolesteroli tulisi minkinlaisella riskillä alentaa ja mikä on se riskitaso, jolla kolesterolia alentavia lääkkeitä tulisi tulisi käyttää. Lisäksi biologinen mekanismi, jolla kolesteroli aiheuttaa sydäninfarkteja tunnetaan jo melko tarkasti.

Lopuksi vielä omia ajatuksiani tästä aiheesta:

Jos kolesterolilääkkeiden hyöty mitattaisiin suhteessa niitä käyttävien ihmisten määrään, olisi hyöty prosenteissa mitattuna häviävän pieni luku eikä suinkaan kymmeniä prosentteja.
Vartiaisen mainitseman ensimmäisen tutkimuksen tarkoitus ei ollut selvittää sydän- ja verisuonitautien aiheuttajaa.
Interheart-tutkimuksessa oli mukana 52 maata ja 15 152 sydänkohtauksen saanutta ihmistä. Tutkimuksessa löydettiin 9 yhdistävää tekijää yli 90 prosentille sydänkohtauksista. Näistä yksikään ei ollut kokonaiskolesteroli tai LDL-kolesteroli.
Vartiaisen mainitseman toisen tutkimuksen tekijöillä on eturistiriita. He ovat hakeneet patenttia kolesterolilääkkeelle.
Vartiaisen yksilöimät tutkimukset eivät kertoneet lainkaan muutosta kokonaiskuolleisuuteen. On siis syytä epäillä, ettei kokonaiskuolleisuus muuttunut.
Vaikka Vartiainen toisin väittääkin, niin suuri joukko asiantuntijoita on eri mieltä kolesterolin yhteydestä sv-tauteihin.
Useissa merkittävissä tutkimuksissa ovat kolesteroliarvot ja sv-tautikuolleisuus muuttuneet toisistaan riippumatta, “eri suuntaan”. Tämän vuoksi en näe uskottavana, että korkea veren kolesteroli olisi sv-tautien itsenäinen aiheuttaja.
Näihin sv-tauteihin sairastuu ja kuolee myös paljon sellaisia ihmisiä, joiden kolesteroliarvot ovat mainiot.